naar RSS feeds van deze site

Jaargang 12 Nr 48   23 april 2014
  ______ De gebeten hond ______  
Als de cijfers van opinieonderzoeker
Maurice de Hond per verkiezing wor-
den gecontroleerd, blijkt altijd dat hij
er behoorlijk naast zat. Dat lag dan
aan het feit dat het regende of dat het
niet regende, dat wij geen verstand
hebben van zijn werk, van het weer
en vooral van zijn ‘methode’. Die ‘me-
thode’ houdt in dat hij nog wat aan
zijn uitslagen sleutelt op basis van
zijn kennis en zijn ervaringen met de
vorige mislukkingen. Anders kan
iedereen het. Dus ik ga er blind van
uit dat die van Een Vandaag het van-
avond aan hún panel vragen, ons ei-
gen gesundes Volksempfinden, waar-
op blijkt dat meer dan zeventig pro-
cent minder Marokkanen wil. Die De
Hond, zeker vergeten naar het weer-
bericht te kijken. De Honds opdracht-
gever Wilders is onder dat volk ook al
 
sinds jaren de beste politicus, wat
daar wil zeggen de meest populaire.
Halen ze de pedo’s erbij, óók populair,
dan kan morgen zonder raadgevend
referendum de doodstraf weer worden
ingevoerd. Oók voor meisjes die ver-
krachting uitlokken met hun korte
rokjes. Ja, dames, luister naar me-
neer De Hond, het is niet anders.
In tijden van crisis hebben de min-
derheden het altijd gedaan. Zo moei-
lijk is het niet daar een zogenaamde
onthullende kale vraag bij te beden-
ken. In plaats van dat De Hond zich
afvraagt waar dat geld vandaan komt
waarmee hij betaald wordt, haalt hij
zijn eigen ouders erbij die Auschwitz
hebben overleefd. Ik niet, hij haalt ze
erbij. Als hun Maurice toen geleefd
had, had hij zijn ouders per enquête
 op verzoek van Anton Mussert kunnen
waarschuwen dat de antisemitische
gevoelens in Nederland nog veel erger
waren dan in Duitsland. Vraag mij ook
maar niet per enquête wat ik vind dat
ze met Geert Wilders moeten doen.
Dat, en wat ze dan weer met mijn
soort zouden willen doen, staat trou-
wens op honderden websites in reac-
ties van allerlei anonieme zotten en
dwazen. In feite onderscheidt zo een
opinieonderzoek van De Hond zich
ook nauwelijks van die amateurpeilin-
gen onder lui die vroeger in hun vrije
tijd zwijgend postzegels verzamelden
of de achterband van hun fiets plak-
ten. En toen kwam de ontzuiling.
Ja, Verdonck, jij hebt makkelijk pra-
ten, jij hoorde vroeger in de kerk wat
er niet mocht, maar wij moeten het
allemaal zelf van internet leren.
     
printversie abonneren